Over ons

Welkom op KC LaLoBo

Sinds 1 augustus zijn de basisscholen Lambertus, Het Lover en Bonifatius gefuseerd tot één basisschool op twee locaties. Samen met de peuterspeelzaal van Norlandia vormen ze kindcentrum LaLoBo. Deze naam is tijdelijk tot de nieuwe naam bekend is. KC LaLoBo is onderdeel van het Prodas- cluster Asten.
Op KC LaLoBo staan kinderen, ouders en professionals in verbinding met elkaar en werkt men samen aan een optimale leef- en leeromgeving om ervoor te zorgen dat kinderen steeds een volgende stap kunnen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.

We bieden ouders en kinderen een brede voorziening in Asten. Een onderwijs- en opvangvoorziening die geopend is van 7.00 uur tot 19.00 uur. Alle activiteiten door de dag heen, bieden de mogelijkheid om aan de brede ontwikkeling en talenten van onze kinderen te werken. We richten ons als IKC ook op samenwerking met bedrijven in de directe (Brainport) omgeving, zoals bedrijven en kleine ondernemingen en openen de deuren (en ruimtes) voor externe (ondersteuning)partners. We hebben voor het creëren van een doorgaande lijn een intensieve samenwerking met het voortgezet onderwijs.

We zorgen voor een veilige omgeving, voor kinderen, ouders en professionals door rekening te houden met de eigenheden van de ander ook al verschillen die van onze manier van denken en doen. Het gaat hierbij niet alleen om culturele verschillen maar ook om verschillen in leefstijl en sociale verschillen.

We zijn een professioneel onderwijsteam dat open, respectvol, gelijkwaardig en met vertrouwen met elkaar omgaat. We betrekken ouders waar nodig in ons onderwijs.

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoeften en kwaliteiten van "ieder kind" en de groep en gebruiken leerdoelen en leerlijnen hierbij als uitgangspunt. We zijn een school waar de kinderen trots zijn op zichzelf en zich kunnen uiten.

neem contact met ons op