Verkeerswerkgroep

In samenwerking met o.a. gemeente Asten, Veilig Verkeer Nederland en politie werkt de verkeerswerkgroep aan de verkeersveiligheid rondom de school. Ook coördineren zij verkeersactiviteiten in alle groepen. We hebben daar natuurlijk ook alle verkeersgebruikers bij nodig. We hopen daarom ook dat u als ouders zich houdt aan de verkeersregels die rondom onze scholen gelden.

Onze school heeft het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeers-educatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie.

Leden verkeerswerkgroep:
Teamgeleding: Angelique van der Heijden en Gijs Brüsewitz
Oudergeleding: Irma Koppens, Anita Manders en Ronny van Oosterhout