Verkeerswerkgroep

In samenwerking met o.a. gemeente Asten, Veilig Verkeer Nederland en politie werkt de verkeerswerkgroep aan de verkeersveiligheid rondom de school. Ook coördineren zij verkeersactiviteiten in alle groepen.

Daar hebben we natuurlijk ook alle verkeersgebruikers bij nodig. We hopen daarom ook dat u als ouders zich houdt aan de verkeersregels die rondom onze scholen gelden.

Onze school heeft het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL).
Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie.

Leden verkeerswerkgroep
Teamgeleding: Angelique van der Heijden en Gijs Brüsewitz
Oudergeleding: Irma Koppens, Anita Manders en Ronny van Oosterhout.