Verkeerswerkgroep

In samenwerking met o.a. gemeente Asten, Veilig Verkeer Nederland en politie werkt de verkeerswerkgroep aan de verkeersveiligheid rondom de school. Ook coördineren zij verkeersactiviteiten in alle groepen.

Daar hebben we natuurlijk ook u als ouders/verzorgers bij nodig. We hopen daarom ook dat u zich houdt aan de verkeersregels die rondom onze scholen gelden.

Onze school heeft het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL).
Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie
De volgende activiteiten worden georganiseerd om te voldoen aan dit label:

- Van december t/m januari: Reflectiondays.
- Voorjaar: Verkeersexamen groep 7
- Maart/april: verkeersweek (o.a. Dode hoek project)
- Maart/april: verkeersfee in de groep 1/2

Leden
Teamgeleding: Angelique van der Heijden en Gijs Brüsewitz
Oudergeleding: Irma Koppens, Anita Manders, Ronny van Oosterhout en Dirk Janssen