Regels en afspraken

Om ervoor te zorgen dat iedereen met een goed gevoel naar school gaat en zich prettig en veilig voelt op school zijn er regels en afspraken geformuleerd.

Gezonde school
Sinds augustus 2012 is het continurooster in gebruik. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag overblijven. Door de ingekorte lunchpauze eindigt de middagschooltijd om 14.45 uur.

Om 12 uur gaan de kinderen - samen met de eigen leerkracht - eten in de klas. Om 12.15 uur begint de pauze, die duurt tot 12.45 uur. Tijdens de pauze spelen de kinderen buiten en wordt er door de leerkrachten gesurveilleerd. Bij slecht weer wordt er binnen gepauzeerd. We vinden het erg belangrijk dat er gezond geluncht wordt. Ook het eten van gezonde pauzehapjes vinden we van belang. Hier kunt u vinden wat ons schoolfruitbeleid inhoudt.

Communicatieafspraken
Op schoolniveau zijn er communicatieafspraken gemaakt met betrekking tot communicatie tussen school en ouders/verzorgers. Klik hier om naar de communicatieafspraken te gaan. 

Extra verlof
Elk schooljaar publiceert de school vroegtijdig het vakantierooster. Dit gebeurt vroegtijdig om ouders/ verzorgers in de gelegenheid te stellen de vakanties ook in de schoolvakanties te plannen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor dat niet kan of past. Dan kan onder bepaalde omstandigheden extra verlof worden aangevraagd. De Peelgemeenten (waaronder Asten valt) hebben gezamenlijk een brochure gepubliceerd waarin op basis van de leerplichtwet de regeling voor extra verlof uit de doeken wordt gedaan. Klik hier voor de betreffende folder. Het verlofformulier vindt u onder het kopje ‘formulieren’.