Protocollen

Op onze school hanteren we protocollen en beleidsstukken voor diverse onderwerpen. Op deze plek kunt u kennis nemen van de inhoud van de documenten.

Klik hier voor het protocol neusverkhoudheid en quarantaine
Klik hier voor de informatiebrief GGD over verkoudheidsklachten/snotneuzen kinderen
Klik hier voor het protocol omgaan met gescheiden ouders
Klik hier voor het antipest- en veiligheidsprotocol
Klik hier voor het protocol aanmelden/ toelaten nieuwe leerling
Klik hier voor het protocol leerlingenvervoer en veiligheid
Klik hier voor het protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Klik hier voor het overdrachtsprotocol
Klik hier voor het document privacy en AVG
Klik hier voor het document verlies en rouw op de basisschool
Klik hier voor het document beleid toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen
Klik hier voor het protocol medische handelingen
Klik hier voor het protocol omgaan met weglopers
Klik hier voor de brief toetsgegevens voor onderzoek

Lees hier meer over 'meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld'. Lees meer over luizen bestrijden.