Oudervereniging

De oudervereniging bevordert de samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Daartoe organiseert de oudervereniging diverse activiteiten, waarbij de hulp van ouders nodig is. Zo kunnen kunnen leerlingen, leerkrachten en ouders samenwerken bij de activiteiten; dat bevordert de betrokkenheid en de saamhorigheid.

Activiteiten
De oudervereniging organiseert gelegenheden om ouders actief bij het schoolleven te betrekken. Denk hierbij aan het organiseren van allerhande activiteiten, zoals bijvoorbeeld Kerst, Sinterklaas, Carnaval, de sportdag, de schoolfotograaf en de schoolreis.

Wees welkom
De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Je bent van harte welkom om deze bij te wonen.

Zelfvoorzienend
De oudervereniging is geheel zelfvoorzienend. De vereniging wordt niet door de school gefinancierd. De vrijwillige bijdrage per kind bedraagt 15,00 euro. Dit bedrag is geheel gereserveerd om de activiteiten mogelijk te maken. 

Kledingcontainer
Op school (locatie Kruiskensweg) staat een kledingcontainer onder de trap. Daar kun je, naast kleding, ook gebruikt speelgoed of oude gordijnen in kwijt. De opbrengst van de kledingcontainer komt geheel ten goede aan activiteiten voor de kinderen.

Leden van de Oudervereniging