Medezeggenschapsraad

Inspraak & advies
Leden van de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigen de diverse groepen binnen onze school. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR denkt na over en kijkt mee met het schoolbeleid. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR is instemming- en adviesbevoegdheid. 

Doel MR
Belanghebbenden een stem geven en meepraten over beslissingen: dat is het doel van de MR. Kwaliteitsbevordering staat hoog in het vaandel. De MR probeert deze in een sfeer van openheid en transparantie te verbeteren.

Samenstelling
De raad bestaat uit ouders en personeelsleden in gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit zes personeelsleden en zes ouderleden.

Oudergeleding: Ilse van Oosterhout (voorzitter), Jorik Arts (vice- voorzitter), Lenneke Paardekooper, Willem Vervoordeldonk, Jan van Meijl en Eefje Jacobs
Teamgeleding: Suzanne Aarts, Dyonne Dekkers, Helmine Wijnen, Leontine Sanders, Loes Hermans en Ingrid van Hout

Advies- en instemmingsrecht
De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat schooldirectie en schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, geldt dat wel. Schooldirectie en schoolbestuur kunnen zonder instemming van de MR geen besluiten nemen.

In de volgende link vindt u het regelement van de MR 
In de volgende link vindt u het huishoudelijk regelement 

U kunt vergaderingen van de MR bijwonen als toehoorder.
Vergaderdata:

07-09-2020
09-11-2020
11-01-2021
15-03-2021
17-05-2021
05-07-2021

Notulen
07-09-2020
30-11-2020

Locatie: Zonnehof/ Kruiskensweg 
Starttijd: 19:30 uur