Leerlingenraad

Meepraten
De mening van de leerlingen doet er toe. En de school wil graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. Daarom is de leerlingenraad opgericht. De leerlingenraad praat mee over zaken als de aankleding van de speelplaats en de school, omgaan met pestgedrag, speelplaatsregels en nog veel meer. De leerlingenraad bepaalt zelf de onderwerpen en de agenda van de vergaderingen.

Verantwoordelijkheid & creativiteit
Raadsleden hebben de volgende kenmerken. Zij:
- Staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening.
- Kunnen goed en serieus luisteren naar een ander.
- Komen op voor de belangen van anderen en zichzelf.
- Vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school.
- Voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze  school.
- Zijn creatief en hebben goede ideeën.

Leden