Prodas blij met raadsbesluit kredietverstrekking

1 november 2019

Op dinsdag 22 oktober heeft de Astense gemeenteraad een positief besluit genomen betreffende de kredietverstrekking voor een nieuw gebouw voor Prodas nabij het Varendonck College. In dit nieuwe gebouw is rekening gehouden met huisvesting voor kinderen van de Lambertusschool, Het Lover en de Bonifatiusschool.

Momenteel wordt in vijf projectgroepen onderzocht op welke wijze deze drie scholen gaan samenwerken. In elke projectgroep zijn ouders, directie en leerkrachten van de drie scholen vertegenwoordigd. Het doel van dit onderzoek is om de mogelijkheden van een eventuele fusie te onderzoeken en de consequenties hiervan in kaart te brengen.

Het positieve advies van de gemeenteraad betreffende het krediet voor huisvesting zorgt ervoor dat Prodas de ingeslagen weg kan voortzetten om toekomstbestendig onderwijs in de kern van Asten te realiseren. Zo komt er een nieuw kindcentrum en kan de samenwerking met het Voortgezet Onderwijs verder geïntensiveerd worden. Er blijft met de komst van een nieuwe school op de Beatrixlaan een optimale spreiding van Prodas-scholen in de kern van Asten.

Kindcentrum het Talent en de Antoniusschool zitten al in een modern gebouw met voorzieningen die helemaal van deze tijd zijn. Door de geplande nieuwbouw van de school bij het Varendonck College en de renovatie/nieuwbouw van basisschool Voordeldonk, biedt Prodas Astense kinderen een leeromgeving die aansluit op toekomstige ontwikkelingen in zowel het onderwijs als de maatschappij.

Terug naar overzicht