Welkom in groep 7!

20 november 2020

Hier kunt u belangrijke en algemene informatie vinden over groep 7.

 

Groep 7A en 7B
In groep 7A zitten 23 kinderen en in groep 7B zitten 16 kinderen. We zijn twee groepen, maar werken veel samen. 


Leerkrachten groep 7
Groep 7A: 
Juf Renée Philipsen, aanwezig op maandag t/m vrijdag.
Groep 7B: 
Juf Ineke Eijsbouts, aanwezig op maandag en woensdag.
Juf Nina van Bree, aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Meester Ken van Doren (WPO-stagiair), aanwezig op maandag en dinsdag.


Algemene informatie
In groep 7 worden de kinderen steeds meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Hierbij kunt u denken aan het maken van een werkstuk waarbij de kinderen het werkstuk binnen een bepaalde tijd af moeten hebben, maar ook het zorg dragen voor een prettige sfeer in de klas en op school waarbij iedereen zich veilig voelt. Kinderen worden regelmatig uitgedaagd om zelfstandig te werken (o.a. met de weektaak) en de kinderen werken op hun eigen tempo en op eigen niveau aan een doel, opdracht of programma. Het samenwerken wordt hierbij met regelmaat ingezet. 


Vakgebieden 
We zijn elke week bezig met de volgende vakken: rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, thematisch werken, muziek, drama, verkeer, tekenen, handvaardigheid, de weektaak en bewegingsonderwijs. 


Thematisch werken 
Bij thematisch werken worden er diverse activiteiten ondernomen vanuit een bepaald thema. Dit kan een thema zijn dat door de leerkrachten gekozen is, maar de leerlingen krijgen ook de ruimte om onderwerpen in te brengen. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie vallen onder deze thematische aanpak. Aan de hand van het betreffende thema wordt gekeken naar de beginsituatie om vervolgens, met de door leerlingen geformuleerde leervragen, aan de slag te gaan. De antwoorden op leervragen worden aan elkaar gepresenteerd, want we leren met en van elkaar! Iedere dinsdag- en donderdagmiddag staat thematisch werken op het programma. 


Bewegingsonderwijs 
Iedere maandagochtend gaan wij 1,5 uur naar de gymles. Deze lessen worden verzorgd door vakleerkrachten van Sportstuif. 


De Vreedzame School 
Op school werken wij met de methode van ‘De Vreedzame School’. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, met elkaar beslissingen kunnen nemen, constructief conflicten op kunnen lossen, verantwoordelijk zijn voor elkaar en een open houding aannemen tegenover verschillen tussen mensen. Het gaat erom dat we op een positieve manier met elkaar omgaan en dat de eigen kracht van kinderen benut wordt. Hierdoor ontstaat een goede sfeer waarbij kinderen en leerkrachten zich veilig voelen en prettig kunnen werken.

Terug naar overzicht