Informatie groep 4-5

6 oktober 2020

Hier vindt u belangrijke, algemene informatie over groep 4-5.

Groep 4-5 

In groep 4-5 zitten in totaal 22 kinderen. Zeven in groep 4 en vijftien in groep 5. 

 

Wij zijn de leerkrachten van groep 4-5:                                                                                             

  • Linda Janssen, WPO-stagiaire, op maandag en dinsdag aanwezig                                               
  • Ester Kroezen, groepsleerkracht, op maandag t/m vrijdag aanwezig 

Dagindeling:                                                                                                                                           

We starten elke ochtend (op de maandag en woensdag na) met zelfstandig werken. De kinderen krijgen dan allerlei taal-, reken-, spellings- opdrachten die de kinderen zelf inplannen en die aan het einde van de week af moeten zijn. De juffen hebben dan tijd om extra met een groepje kinderen te oefenen/ pré instructie te geven. Op maandag starten we met de kring en vindt het zelfstandig werken aan het einde van de dag plaats. Op woensdag beginnen we met de gymles. 

Daarna volgt taal en spelling. Al enkele jaren werken we met de methode ‘Staal’. Bij deze methode wordt bij taal gebruik gemaakt van verschillende thema’s. In ieder thema komt woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven en presenteren terug. Bij spelling wordt gewerkt met categorieën en bijbehorende regels en gebaren voor deze categorieën. Ook zit werkwoordspelling en grammatica in het aanbod.  

Vervolgens gaan de kinderen lekker buiten spelen in de pauze. Ze eten dan hun pauzehap. Op maandag en dinsdag mogen de kinderen een koek meenemen, op de andere dagen nemen ze fruit mee. 

Na de pauze gaan we rekenen. De rekenmethode heet ‘Pluspunt’ en bestaat uit 12 blokken. Elke dag krijgen de kinderen ongeveer een uur rekenen. Ieder blok komen er meerdere nieuwe rekendoelen aan bod. Een erg belangrijk onderdeel in groep 4 en 5 is de tafeltjes.  

Na de rekenles volgt de leesles, dit doen we volgens het leesplan. We lezen met groep 4 t/m 8 in niveaugroepen. We werken hierbij groep doorbrekend. We laten de methode Estafette los en de leerkracht zorg zelf voor een tekst op niveau. De kinderen zijn ingedeeld op beheersing van het AVI niveau. Elke dag m.u.v. woensdag gaan de kinderen naar hun leesgroep en lezen zij een half uur samen met de leerkracht een tekst. De nadruk bij deze lessen ligt op: 

  • Correct lezen: het foutloos lezen van woorden, zinnen of teksten. 
  • Vlot lezen: een leerling moet niet alleen in staat zijn om woorden correct te lezen maar dit moet bovendien voldoende vlot verlopen.  Als een leerling te veel tijd nodig heeft voor het lezen van een tekst kan hij/zij onvoldoende in zich opnemen wat hij/zij leest. 
  • Vloeiend lezen; de lezer moet een tekst zonder haperingen en met een goede intonatie kunnen voorlezen. 
  • Maar daarnaast wordt er ook veel ruimte gegeven aan leesplezier: Ervoor zorgen dat de leerlingen plezier beleven aan het lezen.

Dan hebben we er tot 12 uur al een drukke, volle dag op zitten. De kinderen zijn dan toe aan de lunch. Ze eten in de klas en vervolgens gaan ze een half uur buiten spelen.  

Daarna start het middagprogramma.  Dit is op de maandag anders dan op dinsdag en donderdag. Op maandag is dit gevuld met ‘de Vreedzame school’, verkeer en zelfstandig werken. Op dinsdag en donderdag vullen we de middag met ‘Da Vinci’ en handvaardigheid‘Da Vinci’ en ‘de Vreedzame school’ wordt hieronder verder toegelicht.  

Ook is schrijven een belangrijk onderdeel in groep 4-5. Groep 4 leert de hoofdletters en groep 5 onderhoudt het verbonden schrift. 

Aan het einde van de dag sluiten we de dag gezamenlijk af en blikken we terug op de dag en kijken we vooruit naar morgen! 

Vreedzame school                                                                                                                                    

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, met elkaar beslissingen kunnen nemen, constructief conflicten op kunnen lossen, verantwoordelijk zijn voor elkaar en een open houding aannemen tegenover verschillen tussen mensen. Het gaat erom dat we op een positieve manier met elkaar omgaan en dat de eigen kracht van kinderen benut wordt. Hierdoor ontstaat een goede sfeer waarbij kinderen en leerkrachten zich veilig voelen en prettig kunnen werken. 

Da Vinci                                                                                                                                                     

Op onze school wordt thematisch gewerkt. Dit houdt in dat er ongeveer om de 6 weken, een schoolbreed thema wordt gekozen waarbinnen met name de vakken biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en de creatieve vakken centraal staan. We gebruiken hierbij de methode ‘Da Vinci’ als bronnenboek voor kennisoverdracht. Daarnaast zijn de kinderen onderzoekend aan het leren.  

Bewegingsonderwijs                                                                                                   

Op woensdagochtend gaan we naar de gymles. We vertrekken om 08.30 uur met de bus naar ‘de Schop’ en zijn rond 10.45 uur weer terug op school. De bewegingslessen worden verzorgd door vakdocenten van ‘Sportstuif’. De lessen worden afgewisseld in spel- en materiaallessen. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding en gymschoenen. Na afloop van de gymles nemen we een verfrissende douche.  

                  Hopelijk hebben we u zo voldoende geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn,

                                        kom dan gerust even binnenlopen of maak een afspraak.

Terug naar overzicht